0,00 CZK
Váš nákupní košík:
 
 
 

Obchodní podmínky

 

Provozovatel
Daniel Palička, DP-ART
Daniel Palička

Poštovní 208
Dolní Lhota
74766
Česká republika

IČ 73179809
 

 

NOVÉ ZBOŽÍ:  
Při prodeji spotřebního zboží trvá záruční lhůta 24 měsíců, není-li u zboží uvedena záruční lhůta jiná. Při prodeji nové věci odpovídá prodávající za všechny vady, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.
Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

Nehledě na dvouletou záruku by měl kupující vady zboží reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu (poté, co byla vada objevena). Jestliže tedy vadné zboží kupující dále i s vadou používá a reklamaci uplatní až později, nemusí být uznána.
Reklamace musí být vyřízena - včetně odstranění vady - nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu lze prodloužit pouze v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí.

Veškeré nabízené zboží je nové, ceny jsou včetně DPH, fakturu zasíláme na vyžádání e-mailem. 

Na uvedené zboží nabízíme i potisk dle vlastního výběru. 

Potisk na auta, výlohy, reklamní tabule, orientační systémy, www stránky, tvorba prezentací, reklamní předměty apod. Stránky jsou v úpravě, v případě zájmu nás kontaktujte e-mailem. 


zn. ADLER 
************ 
- výrobce značkového reklamního textilu 
- Adler je na českém trhu již 10 let 
- dětský, dámský, pánský a unisex textil se širokou škálou barevného provedení 
- ručníky, osušky, župany, tašky 
- ržitel ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ČSN OHSAS 18001:2008, 
certifikát společnosti CREDITINFO CZECH REPUBLIC, certifikace zboží TZÚ (textilní zkušební ústav), certifikát EKO-KOM, Oeko-Tex Standard 100 


DODACÍ LHŮTY 
***************** 
V případě, že je některé zboží již vyprodané, je zákazník o této skutečnosti neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky. V případě, že již došlo k úhradě zboží, které není možné dodat, jsou peníze vráceny zpět na účet zákazníka nebo se dohodneme na dalším postupu (náhradní barva, velikost, jiný druh zboží apod.) 
Potisk zboží je realizován obvykle do 7 dní od objednávky, naskladnění materiálu, načtení platby. 


POTVRZENÍ OBJEDNÁVEK 
******************************* 
Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost své objednávky (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) a souhlasí s nákupním řádem. 
Potvrzení Vaší objednávky obdržíte nejpozději následující pracovní den na e-mail uvedený, v objednávce. 
Zároveň s potvrzením objednávky Vám budou zaslány i podklady pro platbu. 
V případě, že Vám nebude potvrzení objednávky doručeno následující pracovní den po objednávce, kontaktujte nás na tel. 732579715, 605279477. 
Prosíme o uhrazení zboží do 5 dnů od objednávky. 


STORNO OBJEDNÁVKY 
*************************** 
Odstoupit od objednávky zboží je možno do 24 hodin od odeslání objednávky zasláním emailu na adresu: 
shop@dp-art.cz 

Nelze stornovat objednávku, jejíž součástí je individuální potisk nebo výšivka a která je již ve fázi realizace. 


POŠTOVNÉ: 
************* 
Poštovné bude vždy upřesněno před dokončením objednávky. 
Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody a poškození při přepravě. Za přepravu a řádné dodání nese odpovědnost přepravce. Pokud Vám bude zboží doručeno v poškozeném obalu, zboží prosím nepřebírejte!!!! 


VRÁCENÍ ZBOŽÍ: 
****************** 
V souladu se zákonem č.367/2000 je možné do 14 dnů od obdržení zboží vrátit bez udání důvodu. O této skutečnosti informuje kupující prodávajícího e-mailem na adresu uvedenou v kontaktech. Zboží musí být NEPONIČENĚ odesláno poštou nebo jinou dopravní službou na adresu prodávajícího. Doporučujeme zboží pojistit. Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato a vráceno zpět. Prodávající si účtuje pouze náklady spojené s naskladněním zboží. Při splnění těchto podmínek bude kupujícímu vrácena cena za zboží zpět domluveným způsobem do 30 pracovních dnů po příchodu zásilky. 
Zákazníkovi bude zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží a cena přepravného. 
Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel dle § 53, odst. 10 Občanského zákoníku právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. ( jedná se o náklady spojené se znovunaskladněním zboží, administrativní a bankovní poplatky, poplatky spojené s uvedením zboží do bezvadného stavu ). Tato částka vyčíslená na 75,- Kč bude odečtena v dobropisu, který Vám bude na vyžádání zaslán. Vrácení výrobku podnikateli provádí spotřebitel na vlastní náklady. 
V případě vrácení zboží, které BYLO POUŽÍVÁNO, je ušpiněné, nebo poškozené, si provozovatel vyhrazuje právo vrátit částku poměrně sníženou o vzniklé opotřebení. 
Vrácení peněz se nevztahuje na zboží, které bylo individuálně potištěno dle přání zákazníka. 


REKLAMACE: 
************** 
Na veškeré nové zboží je poskytnuta záruka 24 měsíců vztahující se na výrobní vady (§ 620 a násl. Sb. Obchodní zákoník). Na vyřízení reklamace si vyhrazujeme lhůtu 30 dnů (§19 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele). Vždy nás prosím nejprve informujte e-mailem, vyřešíme reklamaci k Vaší spokojeností. Veškeré náklady spoje s uznanou reklamací jsou hrazeny prodávajícím. 
Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na 
vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo 
až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a 
pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se 
nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v 
obecně v obchodních podmínkách. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:
********************************

Dle Občanského zákoníku §53

odst. 7. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

odst. 8. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv:
· na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
· na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
· na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
· na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
· na dodávku novin, periodik a časopisů,
· spočívajících ve hře nebo loterii

Následkem odstoupení od smlouvy je ve smyslu ustanovení § 457 občanského zákoníku povinnost obou stran vydat si navzájem bezdůvodné obohacení, kterým je vše, co podle zrušené smlouvy dostaly.

Spotřebitel je proto povinen vrátit poskytovateli služeb přijaté plnění, je-li to možné, tedy nejčastěji převzaté zboží. Prodávající je pak povinen spotřebiteli vrátit plnou výši zaplacené finanční částky.  Uplatní-li spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, je prodávající povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit, anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku prodávajícímu nahradit v penězích.

Nadto mohou být spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.


INFO O PRODEJCI: 
********************* 

Daniel Palička 
DP-ART reklama 
Poštovní 208 
74766 Dolní Lhota 
IČO 73179809 
veden v živnostenském rejstříku, Magistrátu města Ostravy. 
jsme plátci DPH 
DIČ: CZ7506155624 


Bankovní spojení: 670100-2208013803/6210 
e-mail: shop@dp-art.cz 
tel. 732 579 715 (po-pá 8-16h) 
(ceny dle tarifu Vašeho operátora na T-mobile) 

Osobní údaje jsou využívány pouze k realizaci obchodu, nebudou poskytovány třetím stranám. Chráníme Vaše soukromí: zaručujeme plnou ochranu Vašich osobních údajů před zneužitím. Vaše osobní data považujeme za důvěrná

 
 
 

Daniel Palička, DP-ART reklama
Poštovní, 208
747 66 Dolní Lhota
tel: +420 732 579 715

email: shop@dp-art.cz

 
 
 
work